Tłumacz przysięgły

Tłumaczenia przysięgłe wymagają specjalnych uprawnień, które tłumacz nabywa po zdaniu egzaminu państwowego. Pozytywny wynik tego egzaminu jest równoznaczny z wpisaniem tłumacza na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwość, co uprawnia go do wykonywania przekładów pisemnych lub asyście podczas tłumaczeń ustnych, które wymagają uwierzytelnienia.

Dlatego tłumaczenie przysięgłe jest nazywane również tłumaczeniem poświadczonym lub uwierzytelnionym. Tłumaczenie przysięgłe stosuje się zarówno w przypadku tłumaczeń pisemnych, jak i ustnych. W przypadku tłumaczeń przysięgłych ustnych, tłumacz najczęściej stosuje technikę tłumaczenia nazywaną konsekutywną.

Ustne tłumaczenia przysięgłe

Z tłumaczenia ustnego przysięgłego najczęściej korzysta się podczas podpisywania aktów notarialnych, gdy jedna ze stron nie zna języka urzędowego danego kraju. Wówczas tłumacz przysięgły odczytuje akt notarialny w języku docelowym i składa na dokumencie swój podpis. Tłumacz przysięgły uczestniczy także

w rozprawach sądowych, oraz oficjalnych spotkaniach (np. walne zgromadzenia akcjonariuszy czy wspólników), z udziałem osób nie znających języka obrad. Rolą tłumacza jest przekład wypowiedzi uczestników spotkania, a następnie poświadczenie swoim podpisem i pieczęcią dokumentów sporządzonych w trakcie spotkania.

Fachowe doradztwo w tłumaczeniach

Tłumaczenie przysięgłe ustne to najczęściej tłumaczenie konsekutywne, czyli następcze. W tłumaczeniu tego rodzaju osoba dokonująca przekładu sporządza notatki w trakcie wypowiedzi prelegenta, a następnie na ich podstawie odtwarza jej treść w innym języku. Uzyskany w ten sposób przekład jest krótszy i bardziej syntetyczny, niż oryginalna wypowiedź.

Oczywiście, nie jest to regułą, dlatego w VIVALANG służymy fachowym doradztwem na każdym etapie przygotowań i cały czas czuwamy nad sprawnym przebiegiem spotkania. Wybór między tłumaczeniem symultanicznym, konsekutywnym, asystenckim, szeptanym a przysięgłym zależy od rodzaju spotkania i warunków technicznych danej lokalizacji

Przykładowe ceny ustnych tłumaczeń przysięgłych

W razie wątpliwości zapraszamy do kontaktu z konsultantami z Działu Konferencyjnego pod adresem konferencje@vivalang.pl, którzy doradzą w wyborze usługi i przedstawią Państwu naszą ofertę. Zapraszamy również do zapoznania się z dokumentem Ogólne Warunki Obsługi Konferencji VIVALANG, dostępnym u konsultantów Działu Konferencyjnego VIVALANG.

Chcesz wiedzieć więcej o naszej firmie?

Napisz do nas

Przejdź do kontaktu
Preloader